Make your own free website on Tripod.com
The Heart and Soul of Avein Geleen
My Heart and Soul
Home | Dreaming of Elysium | My Heart and Soul | Inside ACO's Poetic Mind | Inside BGko's Mind | The Cradle of Trackers | Edward's ART | GSI Internet Edition | Shape Shifter 0117

Mga tula ng pag-ibig
ay muli kong lilikhain
muling bubuksan ang puso
sa hiwaga ng iyong pagmamahal
dadamhin ang hiwagang dulot
ng pag-ibig natin.

Enter key