Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Sa Paghihintay ng Kamatayan
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Nakaratay ang aking katauhan
sa katreng tigib ng kalumbayan
naghihintay sa Anghel ng Kamatayan
na siyang magwawakas nitong kalalagayan.
 
Unti-unting nanghihina
ang pisikal na katawan
habang nawawalan ng pananalig
sa diyos nilang tinatawag,
Hesus na Tagapagligtas!
 
Ako'y nakalugmok
binawian ng dangal
sakit na dumapo sa aki'y nakadidiri
walang lunas kundi kamatayan.
 
Batik sa aking katauhan
isang itim na tuldok
sa puting kalooban
siya ninyong nakikita
mga mapaghanap ng kasiraan!
 
Anghel ng Kamatayan
halina't iyong ipikit
ang aking mga mata
patigilin ang tibok ng aking puso
bawiin ang aking buhay.
 
Lipunang mapanlibak
na tumutugis sa akin
kayo'y mananahimik na
nalalapit na ang katapusan
ng aking pagdurusa.
 
Baka doon sa sinasabi ninyong
kabilang buhay
ako'y kilalanin ng Diyos
na siyang makapagbibigay
ng dangal sa aking pagkatao