Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Sa Paghahanap ng Ligaya
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Sa paghahanap ng ligaya
natagpuan kita
nakakubli
sa batuhan
ng sanlaksang pagdurusa.
Inakay kita
inihirap sa liwanag
hanggang sumilay
ang ngiti sa iyong mga labi.
Napukaw ang isang damdaming
ligaw sa gunita
naghahanap,
nagtatanong.
Paano na?
Ewan ko.
Ewan ko.
Nais kong abutin
ang langit
ngunit ayaw mo na
akong akayin.
Hindi bale na,
lilipad na lang ako
upang sa pagbulusok
humampas ang katawan ko
sa lupa..
at tuluyan na akong maglaho.