Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Paglaya
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Ako'y bilanggo ng nakaraan
buhay na patay sa mundong
ginagalawan sa kasalukuyan
dahil sa pangako ng puso
na aking pinangangatawanan.
 
Maraming pagkakataon
ang aking pinalampas
mga relasyong disin sana'y
bigkis ng pagmamahalan.
 
Ngunit alaala ng pangako
ang siyang humahadlang
tila ba isang anino na lagi
sa aking likuran.
 
Ako'y nabubuhay sa nakaraan
di kaylanman umusad
at namuhay sa kasalukuyan.
 
Nais ko ngayo'y umigpaw
mula sa nakaraan
harapin ang kasalukuyan
palayain ang bilanggo kong puso,
 
Lumaya at muling mabuhay!
 
24 Hunyo 1995
 

Abigail Cruz Oliva