Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Katapusang Hirit
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Lumaya man
ang puso't
damdamin
mula sa piitang
madilim,
nakaririmarim!
Bakit mga pangakong
nakakanlong
sa pangamba'y
nanatili
naghahangad
na makaalpas
mula sa
sugatang katauhan?

Abigail Cruz Oliva