Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Sa Paglaya ng Ibon
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

 
Binigyan laya ko
ang ibon.
 
Sa pagkakabihag
pinawalan,
hinayaang pumailanlang
sa kalangitan.
 
Bumalik ang ibon
sa aking kandungan
'pagkat sa aking katauhan
kanyang natagpuan
muling pagkabuhay
mula sa kamatayan.
 
O ibon wika mo'y
bihagin, angkinin
ang iyong kalayaan
upang ika'y mabuhay
sa piling ko
kailanman.
 
Hiyaw ng puso ko'y
taliwas sa 'yong pagsamo
paghihirap ng loob
ay di ko matanto.
 
Palayain,
palayain
ang ibon
sa kalangitan
upang ako'y
mabuhay
nang mag-isa
sa kawalan.
 

Abigail Cruz Oliva