Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Samahan Mo Ako
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

 
Sa kalaliman ng gabi
ako'y nag-iisa
tinatahak ang isang
landasing ligaw
sa mapusyaw na gunita.
 
Humihiyaw sa ilang
ang aking puso
sa gitna ng kadiliman
nadarama'y
kapighatian.
 
Liwanag ng buhay
kailan masisilayan
sa gitna ng lipunang
mapang-api,
makapangyarihan.
 
Sa paghawan ng mga
mapait na gunita
kahungkagan,
himagsik
aking nadarama.
 
Kaibigan halina't
ako'y iyong samahan
ating ipaglaban
karapatan,
kalayaan.
 
Sistemang mapanlupig
atin nang wakasan
upang tagumpay nati'y
pumailanlang
sa kalawakan.
 

Abigail Cruz Oliva