Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Kapatid Ko
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

mabuti nga't hiniwalayan
mo na siya
at di na pinagtagal pa
ang kanyang pagdurusa.
 
batid ko
ang tunay mong damdamin
na kailanma'y
di mo siya maaaring ibigin
sapagkat ang ibig mo'y
kapwa mo lalaki rin.
 
sitwasyon nati'y magkatulad
nararamdama'y pilit na isinasantabi
ikinakaila
hanggang sa umabot sa punto
ng pagtatago at panggagamit sa kapwa.
 
panakip-butas
ay wag na nating hanapin
'pagkat ito'y walang buting
idudulot sa atin
manapa'y ating buong tapang
na harapin
ang pagkatao natin.
 
kapatid ko
tayo na't humarap sa Silangan
ating salubungin
ang pagsikat ng araw
paglaya natin!
 

Abigail Cruz Oliva