Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Walang Pamagat
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

 
Kaytagal mo palang
hinintay
ang aking tula.

Kaytagal ko rin
hinintay
na humupa ang galit
sa dibidib ko.

Ang anino ng kamatayan
na laging nakasilip
sa bintana ng aking gunita
ay akin nang iwawaksi
sa isipan, ibabaon sa lupa.

Inakay mo ako
sa isang mundong
puno ng kulay,
pinaghilom ang sugat
na dulot ng nakaraan,
pinuno ng pagmamahal
at pag-unawa
ang pusong sugatan.

Mga tula ng pag-ibig
ay muli kong lilikhain
muling bubuksan ang puso
sa hiwaga ng iyong pagmamahal
dadamhin ang hiwagang dulot
ng pag-ibig natin.

Sa muling pagdatal
ng ligayang inaasam
di na kailanman
hahayaang pumailanlang
sa kawalan
ang pusong hapo
na ibinilanggo ng pangako.

Aking aalagaan
pag-ibig na alay mo
kailanman, saan man
hanggang sa dulo
ng walang hanggan
alalahanin mong taglay
ko ang pangakong ito.

15 Pebrero 2001

Abigail Cruz Oliva