Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
At Patuloy Ang Pagdaloy
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Sa magkabilang dulo ng mundo
Nakaukit ang dalawang damdaming
Pinatibay ng panahon.
Pilit na pinaglalayo ngunit
sadyang naglalapit,
pinagpapala ng tadhana.

Dumadaloy man sa magkabilang dagat
ang agos ng damdamin
patuloy namang naghahanap ng lagusan
ang mga bilanggo,
nagnanais na kumawala sa pagkagapos
nagu-umalpas!

Minimithing masumpungan ang inihihiyaw
ng buong katauhan, ng damdamin.

Di man magkapiling sa ngayon
mananalig pa rin na sa umagang darating
ang agos ng damdamin ay patuloy na dadaloy
hanggang masumpungan nito ang lagusan
patungo sa dagat ng walang hanggang pagmamahalan.

25 Pebrero 2002
15:30

Abigail Cruz Oliva