Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Maghihintay Ako
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Maghihintay ako
sa habang panahon
kung 'yun ang nararapat
upang maisakatuparan
ang ating mga pangarap.

Pagmamadali
sa isip ay iwawaglit
at buong pagsuyo
na haharapin ang pagtitiis
ang pagkakalayo
ng ating mga puso.

Lahat ng ito ay aking babatahin
sa paghihintay sa pangakong
sa dulo ng yungib na kay dilim
liwanag na likha ng wagas na pag-ibig
na mula sa ating mga puso
ay matatanaw.

Magniningas ang apoy
sanhi ng lagablab ng ating damdamin
magbibigay liwanag
sa mundo kong kay dilim
dahil sa pangungulila sa iyo..

Ikaw ang ilaw na nagbibigay tanglaw
sa isang kaluluwang ligaw.

Ikaw ang katuparan ng pangarap
ang kabuuan ng aking buhay.

Ikaw ang aking buhay
at hanggang sa huling sandali
maghihintay ako,

Maghihintay ako
sa iyo Mahal ko.

Abigail Cruz Oliva