Make your own free website on Tripod.com
Inside ACO's Poetic Mind
Kung Minsan
Home
About ACO
My Heart & Soul
Memorabilia
Mga Tula in Filipino
Mga Tula in English
Mga Tula in Iloko
Mula sa Baul
Mga Bagong Likha
Artworks
Links

Kung minsan
may pagsubok
na dumarating
pilit na binubuwag
ang haliging pinatatag
ng panahon.

Ilang matinding delubyo
ang pinagdaanan
subalit patuloy pa rin
ang pagdating ng unos,
lindol at baha.

Pilit na ibinubuwal
ang haligi.

Kung minsan
tila ba bumibigay
ang haligi..
subalit sa isang iglap
may kung anong pwersa
ang mistulang naglalapat
humahawak sa haligi
upang di maibuwal ng unos
di matinag ng lindol
di matangay ng baha.

Manatili mang basa ang haligi
dulot ng unos na dumaan,
magdulot man ng bitak
ang lindol na kay lakas,
maglumot man ang haligi
taglay ng bahang nagdaan
mananatili itong nakatayo.

Sapagkat sa pagkakatayo ng haligi
dalawang puso ang pundasyon
tigib ng pagmamahalang
kailanma'y di magwawakas.

Kung minsan
tila ba ganoon
ang tadhana
pipiliting buwagin
ang haligi
ilulugmok sa pagsubok
upang sa uling pagsikat
ng araw
may isang umagang
kay ganda
na magbibigay ng pag-asa
at lalong magpapatatag
sa haligi ng pagmamahalan
nating dalawa.